IP در لودسل به چه معناست ؟

IP  لودسل ها با توجه به نوع آلیاژ و نوع طراحی لودسل نیز تعریف می شود . 

IP65 در لودسل ها عبارت از عدم نفوذ گرد و غبار می باشد . 

IP66 در لودسل ها عبارت از عدم نفوذ آب می باشد . 

IP67 در لودسل به معنای عدم نفوذ آب حتی با فشار قوی می باشد . 

IP68  در لودسل به معنای عدم نفوذ آب حتی در صورت معلق بودن در آب می باشد . 

پرفروش ترین محصولات