کلاس لودسل به چه معناست ؟

کلاس لودسل که معمولا با مخفف C  بر روی لودسل تعریف شده از عبارت می باشد از دقت تفکیک پذیری لودسل که میزان خطای مرکب لودسل را می توان با آن بدست آورد . 

پرفروش ترین محصولات